Privacyverklaring

NoobHotel (hierna “Noob NL” of “wij”) hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die je de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de NoobHotel website, te weten NoobHotel.nl, en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de NoobHotel website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van jouw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven.

Het verzamelen van jouw gegevens
NoobHotel verzamelt jouw e-mail adres, doeleind is hieronder beschreven. Er is ook informatie over jouw computer die automatisch wordt verzameld door NoobHotel. Deze informatie kan bevatten: jouw IP adres en browser soort. Deze informatie wordt gebruikt door NoobHotel om de service optimaal te kunnen uitvoeren, en om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de NoobHotel website.

Gebruik van je gegevens
NoobHotel verzamelt en gebruikt je gegevens om de NoobHotel website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. NoobHotel gebruikt ook je gegevens om je op de hoogte te houden van veranderingen (indien aangemeld). NoobHotel zal je gegevens nooit vrijgeven.

Gebruik van NoobHotel Cookies
De NoobHotel website gebruikt cookies om je te helpen jouw online ervaring op je te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de website op jouw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op jouw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan je toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een website in het domein dat je de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de website in te lichten dat je bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als je NoobHotel pagina's bezoekt, of je registreert bij NoobHotel. De cookie zal dan NoobHotel helpen bepaalde informatie over je te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van jouw gegevens, zoals de functie 'Onthoud dit account', waardoor je automatisch ingelogd wordt op de NoobHotel website. Wanneer je terugkeert naar de NoobHotel website, zal de informatie die je reeds heb opgegeven worden teruggehaald, zodat je makkelijk de op je afgestemde NoobHotel kenmerken kunt gebruiken.

Veiligheid van jouw gegevens
NoobHotel stelt jouw gegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. NoobHotel stelt de gegevens die je aanlevert aan de NoobHotel website veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een wachtwoord) wordt overgedragen, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Advertenties
Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van jou aan de NoobHotel website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan jou op basis van je bezoek aan de NoobHotel website en/of andere websites op internet. Je kunt je afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Wijzigingen van de Privacyverklaring
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van NoobHotel bekend gemaakt.